Główne przyczyny łuszczycy

Łuszczyca to przewlekła, nawracająca, zapalna choroba skóry o podłożu genetycznym. Obserwuje się jednak, że wiele osób ma jeden gen łuszczycowy albo więcej, ale nigdy nie choruje. Do uaktywnienia się łuszczycy i pierwszego zachorowania oraz późniejszych nawrotów dochodzi u osób predysponowanych genetycznie, najczęściej pod wpływem czynnika sprawczego o pochodzeniu zewnętrznym lub wewnętrznym.

Czynniki o pochodzeniu wewnętrznym, a łuszczyca

Jednym z czynników wewnętrznych prowokującym pierwszy wysiew łuszczycy są infekcje. Przeważnie łuszczyca typu pierwszego, występująca u osób młodych, jest wynikiem przebytej infekcji paciorkowcowej gardła lub górnych dróg oddechowych. Ponadto istniejące ogniska bakteryjne mogą wywołać kolejne nawroty łuszczycy. U chorych na łuszczycę należy wykluczyć nosicielstwo bakterii –  najczęściej na migdałkach, zębach, w zatokach i układzie moczowo-płciowym.

Za mechanizm prowokacji łuszczycy przez infekcje odpowiadają prawdopodobnie tzw. superantygeny, którymi mogą być antygeny bakteryjne, wirusowe czy pasożytnicze. Prawdopodobnie te antygeny wykazują pewne podobieństwo strukturalne z białkami keratynocytów. Narażone na działanie superantygenu klony limfocytów T mogą być następnie przyciągane przez keratynocyty. Gdy dochodzi do odpowiedzi immunologicznej limfocytów przeciwko antygenom wirusowym i bakteryjnym, jednocześnie dochodzi też do odpowiedzi skierowanej przeciwko keratynocytom, wskutek czego dochodzi do wytworzenia się reakcji łuszczycowej.

Zaobserwowano też, że w przypadku odpowiedzi na zakażenia paciorkowcami pewną rolę odgrywa układ HLA. Z obserwacji wynika, że osoby z HLA-Cw 6, HLA-B13 i HLA-B17 wykazują znacznie większą podatność na infekcje paciorkowcowe i niewykluczone, że w wyniku zaburzeń w odpowiedzi immunologicznej dochodzi do ujawnienia się łuszczycy – mówi dr n. med. Igor Michajłowski z renomowanej Clinica Dermatologica w Gdańsku.

Za inny czynnik o pochodzeniu endogennym uważa się leki będące pochodnymi litu, leki przeciwmalaryczne, beta-blokery oraz rzadko niesteroidowe leki przeciwzapalne. Łuszczycę prowokować mogą również substancje biologiczne czynne – interferony i interleukiny.

Do czynników prowokujących łuszczycę o pochodzeniu wewnętrznym należy również stres. Badania naukowe potwierdziły silną zależność pomiędzy stanem ośrodkowego układu nerwowego, a przebiegiem łuszczycy – u chorych na łuszczycę stwierdzono podwyższone poziomy neuroprzekaźników, zarówno w skórze jak i w surowicy.

Zaburzenia hormonalne to kolejny z czynników prowokujących łuszczycę. Najczęstszym zaburzeniem na tle hormonalnym jest hipokalcemia, łuszczycę indukują też zmiany hormonalne w czasie ciąży i menopauzy.

Uważa się również, że wpływ na ujawnienie się łuszczycy ma alkohol i papierosy. Z badań wynika, że u osób z chorobą alkoholową występuje cięższy przebieg choroby i zwiększa się oporność na leczenie.

Wpływ palenia papierosów na przebieg łuszczycy krostkowej obserwuje się głównie u kobiet.

Czynniki zewnątrzpochodne, a łuszczyca

Uważa się, iż szeroko pojęty uraz zdrowej lub zmienionej skóry może spowodować powstanie w miejscu jego zadziałania nowych zmian łuszczycowych – tzw. objawu Koebnera. Symptom ten występuje u ok. 25% pacjentów, a zmiany chorobowe pojawiają się w miejscu urazu w ciągu 7-14 dni.  W łuszczycy można zaobserwować kolejne fazy wzrostu i obniżenia zdolności do wystąpienia tego objawu. Z literatury wynika, że przypadki stycznego wycięcia ognisk stabilnej łuszczycy przynosiły dobry efekt, podczas gdy drobny uraz w okresie ostrej łuszczycy powodował powstawanie świeżych wykwitów.

Za inne czynniki pochodzenia zewnętrznego, mogące prowokować łuszczycę, uważa się czynniki fizyczne, czynniki chemiczne oraz dermatozy zapalne. Do czynników fizycznych zalicza się promieniowanie UV, promieniowanie rentgenowskie, dermabrazję, zabiegi chirurgiczne, a także iniekcje, ukłucia owadów, oparzenia i leczenie akupunkturą. Czynniki chemiczne to oparzenia chemiczne, ekspozycja na substancje toksyczne oraz podrażnienia preparatami stosowanymi w terapii. Do dermatoz zapalnych, prowokujących łuszczycę, należą choroby takie, jak ospa wietrzna, półpasiec, trądzik różowaty oraz odczyny powstałe na skutek testów skórnych i płatkowych.

 

 

Sprawdź też:

Czym są włókniaki?

Włókniaki są łagodnymi nowotworami, powstającymi z tkanki łącznej włóknistej. Zmiany mają postać guzkowatych…

Czytaj artykuł

Jak leczyć świąd skóry

Świąd skóry można leczyć i łagodzić różnymi metodami: preparatami miejscowymi, lekami ogólnymi, fototerapią…

Czytaj artykuł

Główne przyczyny łuszczycy

Łuszczyca to przewlekła, nawracająca, zapalna choroba skóry o podłożu genetycznym. Obserwuje się jednak, że…

Czytaj artykuł