Czym są włókniaki?

Włókniaki są łagodnymi nowotworami, powstającymi z tkanki łącznej włóknistej. Zmiany mają postać guzkowatych narośli i mogą występować na różnych obszarach ciała.  Guzy i guzki będące włókniakami nie bolą, ani nie swędzą.

 

Czy włókniaki są groźne dla życia i zdrowia?

 

– Włókniaki nie są groźne dla zdrowia i życia pacjenta, gdyż nie rozwija się z nich nowotwór złośliwy. Włókniaki stanowią przeważnie problem estetyczny, jedynie duże zmiany wymagają usunięcia chirurgicznego. Na życzenie pacjenta można wprawdzie wykonać wycięcie mniejszej zmiany, jednakże należy liczyć się z pozostaniem blizny – podkreśla dr n. med. Igor Michajłowski, prowadzący Clinica Dermatologica w Gdańsku.

 

Oprócz metody chirurgicznej, włókniaki miękkie można usunąć mniej inwazyjnymi sposobami. Na przykład poprzez wypalenie zmiany za pomocą prądu elektrycznego (elektrochirurgia), wymrożenie zmiany ciekłym azotem (krioterapia) oraz za pomocą lasera frakcyjnego CO2. Terapia laserem frakcyjnym CO2 umożliwia przemianę fazową znajdującej się w komórkach wody w parę wodną, co w dużym uproszczeniu powoduje ,,wyparowanie” guza. Z uwagi na strukturę guza, włókniaki dzielą się na włókniaki miękkie i włókniaki twarde.

 

Czym są włókniaki miękkie?

 

Włókniaki miękkie mają postać miękkich kulistych lub workowato zwisających guzów lub guzków, które uciskane palcem często dają się wprowadzić w głąb skóry. Włókniaki miękkie mogą rozwijać się bezpośrednio ze skóry lub być połączone ze skórą za pomocą pasma tkanki. Z badań wynika, że zwykle są to zmiany wrodzone, ale mogą również pojawić się u pacjentów w różnym wieku. Włókniaki miękkie na ogół występują licznie i obserwuje się je zarówno u dzieci, szczególnie u dziewcząt (mięśniakowłókniowatość dziecięca) oraz u osób dorosłych i starszych, przeważnie kobiet. Włókniak miękki przybiera barwę skóry lub barwę ciemniejszą. Najczęstszą lokalizacją tego rodzaju włókniaka jest szyja i kark. Równie często włókniaki miękkie występują na dekolcie, pod pachami, pod piersiami,  w pachwinach czy na powiekach, ponadto mogą pojawić w każdym miejscu na ciele. Do włókniaków miękkich zalicza się włókniak starczy, włókniste grudki i guzki powstałe w wyniku wrodzonej włókniakowatości dziecięcej (mięśniakowłókniakowatość dziecięca). Włókniaki miękkie są zmianami, które nie ustępują samoistnie.

 

 Czym są włókniaki twarde?

 

Włókniak twardy jest procesem odczynowym włóknistym, nie zaś typowym guzem. Włókniaki twarde nie dadzą się wprowadzić uciskiem w głąb skóry, ale dają się przesuwać względem podłoża. Z reguły występują pojedynczo, najczęściej na kończynach, a ich częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem. Guzki typowe dla włókniaków twardych mogą mieć barwę od czerwonej do brunatnej, a powierzchnia zmiany jest szorstka lub gładka. Za ostatnie stadium włókniaka twardego uważa się włókniaka stwardniałego.

 

 Na czym polega diagnostyka różnicująca włókniaków?

 

W przypadku diagnostyki włókniaków miękkich należy odróżnić zmianę od znamienia skórnego w kolorze ciała i nerwiakowłókniaka. W przypadkach wątpliwych  o charakterze zmiany decyduje badanie histopatologiczne.

W diagnostyce włókniaka twardego należy odróżnić zmianę m.in.  od znamienia barwnikowego czy guza z komórek tucznych, a w przypadku zmian po urazie czy krwotoku od czerniaka. Zmiany występujące na prąciu należy odróżnić od kłykcin kończystych.

Należy pamiętać, że właściwe rozpoznanie zmiany jest w stanie przeprowadzić wyłącznie lekarz dermatolog.

Sprawdź też:

Czym są włókniaki?

Włókniaki są łagodnymi nowotworami, powstającymi z tkanki łącznej włóknistej. Zmiany mają postać guzkowatych…

Czytaj artykuł

Jak leczyć świąd skóry

Świąd skóry można leczyć i łagodzić różnymi metodami: preparatami miejscowymi, lekami ogólnymi, fototerapią…

Czytaj artykuł

Główne przyczyny łuszczycy

Łuszczyca to przewlekła, nawracająca, zapalna choroba skóry o podłożu genetycznym. Obserwuje się jednak, że…

Czytaj artykuł